Woont u in Marsdijk (gem. Assen)?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft de kans op inbraken, diefstallen en vernielingen aanwezig. Dit betekent, naast ergernis, verontrusting en vaak angst voor bewoners ook veelal grote schade aan persoonlijke eigendommen. Doel van marsdijk-alert! is dat bewoners, politie, partners en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

1382
wijkbewoners zijn het al eens; Samen maken wij onze wijk veiliger!


Assen-Alert in 2 minuten!

Assen-Alert! is een platform dat digitale buurtpreventie door middel van socialmedia op een uniforme en gecontroleerde wijze in alle wijken van Assen mogelijk maakt. De socialmedia onderdelen zijn hoofdzakelijk