Assen - Chad Megenis en Bert Hillenga, initiatiefnemers van de app-groepen Marsdijk en Peelo-Alert, hebben maandag in het Gevangenismuseum in Veenhuizen op uitnodiging van de Drentse Club van 100 een presentatie gegeven over het project Assen-Alert. Daarbij waren enkele ‘hoge gasten’ aanwezig, namelijk minister van Justitie Ard van der Steur en het Asser VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs. Uitgangspunt van de presentatie was dat veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid is van politie en gemeente, maar dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen veiligheid en leefomgeving.