Marsdijk-Alert

Samen maken wij Assen veilig!

Volg ons

Volg ons op FacebookVolg ons op Twitter

Over Marsdijk-Alert!

Wat houdt deelname in?

Deelname is volledig op vrijwillige basis. Voor deelname aan het Marsdijk-Alert! initiatief gelden wel een aantal spelregels. Klik hier voor meer informatie. U kunt op diverse wijzen deelnemen aan het Marsdijk-Alert! initiatief. Hieronder ter illustratie een verdeling:

  Nieuwsbrieven, veilig wonen tips en actualiteiten ontvangen via e-mail. Deelname WhatsApp groep van mijn straat/buurt Coördinatie van mijn buurt WhatsApp groepen en deelname in de Marsdijk-Alert! Regiegroep.
Registratie Marsdijk-Alert! website (buurt deelnemer).  
Registratie Marsdijk-Alert! buurt coördinator.

 

Uitleg Marsdijk-Alert! rollen / taakverdeling 

Buurt Coördinator

  • Lid van de Marsdijk-Alert! regiegroep.
  • Houdt contact met de wijkagent door reguliere overleg en plaats indien nodig meldingen vanuit de regiegroep in de buurt groep(en).
  • Plaatst indien nodig meldingen vanuit de buurt groep in de regie groep (bijv. wanneer verdachte(n) de buurt uit gaan.)
  • Plaatst indien nodig meldingen vanuit de regie groep in de buurt groep (bijv. wanneer verdachte(n) mogelijk de wijk in komen).
  • Werft zo mogelijk nieuwe leden.
  • Spreek deelnemers aan op handhaven van de 'spelregels'.

Buurt deelnemer

  • Plaatsen bij waarneming van verdachte situaties conform het SAAR principe meldingen in de buurt groep.

Zie ook:

Coordinatie buurten

WhatsApp - Spelregels